«Η Νέων Πολιτεία είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση και ιδρύθηκε το 2013 από μία ομάδα εκπαιδευτικών και καλλιτεχνών που έχουν ως κοινό όραμα την ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής μέσα από τον χώρο της εκπαίδευσης.
Κύριο μέλημά μας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Εναλλακτικών εκπαιδευτικών εργαστηρίων και Βιωματικών προγραμμάτων, που κινούνται πάνω στους άξονες της Αρχαίας και Νεότερης ελληνικής παραδόσεως, των Επιστημών αλλά και του Αρχαίου και Σύγχρονου Ελληνικού Πολιτισμού.»

Στόχοι

• η παροχή πνευματικών και γνωστικών εφοδίων προς τους νέους.

• η ανάδειξη των αισθητικών , των νοητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων , καθώς και η ενίσχυση της δημιουργικότητας, της αυτοεκτίμησης και της ανεξαρτησίας τους.

• η γνώση και η κατανόηση του βαθύτερου νοήματος της ζωής και των οικουμενικών και διαχρονικών αξιών της ανθρώπινης κοινωνίας με απώτερο στόχο την εφαρμογή τους στον καθημερινό βίο.

• η πολιτισμική ανάπτυξη μέσω ανάδειξης της πολιτισμικής ταυτότητας των νέων.

Ενδιαφέρεστε; Στείλτε μας Μήνυμα!